El Mercat Medieval

Una de les activitats en que està plenament immers i involucrat el grup és en la celebració del Mercat Medieval de Guimerà. Wigmar Teatre col·labora al llarg del dia duent a terme actuacions en forma d'espectacles de creació pròpia, curts i itinerants que junt amb els grups d'animació i musicals que es contracten per part del Mercat aporten un gran valor a la totalitat de l'esdeveniment.
Wigmar Teatre col·labora també activament en la representació històrica que es du a terme al llit del Riu Corb i que culmina amb l'Espectacle Pironusical el diumenge.